Înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 2023-2024

Clasele pregătitoare, an școlar 2023-2024, le puteți descărca aici.

Lista elevilor admiși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 puteți descărca aici.

Lista elevilor respinși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 puteți descărca aici.

IMPORTANT: puteti sa va programati pentru inscrierea la sediul scolii noastre aici: https://www.scoalatitulescu.ro/programari-inscrieri-clasa-pregatitoare/ 

Documente necesare la înscriere:

  • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie (nu se solicită cărțile de identitate de la ambii părinți; sunt suficiente actele unui singur părinte)
  • Certificatul de naștere a copilului în original și copie
  • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
  • Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de învățământ sau online, după care trebuie importată și validată la unitatea respectivă

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

Vă așteptăm cu drag la școală!

Puteți descărca aici Ordinul pentru clasa pregatitoare din Monitorul Oficial.

Puteți descărca aici Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin OM 3704/2023.

Puteți consulta aici circumscriptia scolii / oferta educationala pentru linia romana si maghiara.

Puteți descărca de aici criteriile specifice de departajare, cu indicarea documentelor doveditoare.

Toate informațiile cu privire la calendarul și la etapele înscrierii în învățământul primar, an școlar 2023-2024, pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj: https://www.isjcj.ro

IMPORTANT: puteti sa va programati pentru inscrierea la sediul scolii noastre aici: https://www.scoalatitulescu.ro/programari-inscrieri-clasa-pregatitoare/ 

Poze cu sălile de clasă pregătitoare posibile: